Drs. Dorrit Gooskens
Arbeids Psychologie Almere

Dorrit Gooskens richt zich vanuit haar bureau op mensen met vragen over hun werksituatie. Haar kernactiviteit is, door het bieden van persoonlijke gekwalificeerde psychologische dienstverlening, bij te dragen aan het versterken en (waar nodig) herstellen van het welbevinden in het werk.
Een kennismakingsgesprek kan zowel plaatsvinden in Amsterdam als Almere.
U stelt in de kennismakingsfase vast of u in uzelf gaat investeren door inzetten van tijd, energie en financiën. In een aantal gevallen zijn ook anderen bereid in u te investeren zoalsuw werkgever of uw verzekering. Aan u de keuzevrijheid om al dan niet tot een vervolg te besluiten.

Redenen voor een begeleidingstraject

Voor wie is een begeleidingstraject zinvol?

Kenmerken begeleidingstrajecten

Home
Introductie
Werksituaties
Wie gingen u voor.
Investeer in uzelf of anderen
Begeleiding op maat.
U staat centraal
Hoe zijn wij te bereiken?