U staat centraal voor mij:

U beslist over start: na 1 tot maximaal 3 gesprekken beslist u over het wel of niet doorgaan en inhoud van het traject. 

U beslist over bijsturing: halverwege elk traject bestaat de mogelijkheid tot bijsturing op basis van uw bevindingen tot dan toe.

U beslist over de wijze van afsluiting: u kunt in de laatste fase beslissen om de frequentie te verminderen dan wel te vermeerderen. 

U rapporteert zelf naar derden en beslist of en welke bevindingen van mij doorgaan naar derden. 

Dorrit Gooskens staat met haar bureau voor:

Dorrit Gooskens ;
Arbeids Psychologie Almere

Beroepsachtergrond: Psycholoog ( sinds1978), gecertificeerd supervisor LVSB en NHG, beeldend therapeut. Gedragscodes NIP (psychologen) en LVSB (supervisoren) worden gehanteerd.;

Dertig jaar werkervaring in diverse adviesfuncties o.a. in gezondheids- en welzijnssector.

Vrijgesteld van inschrijving bij KvK en BTW; 

 

 

Home
Introductie
Werksituaties
Wie gingen u voor.
Investeer in uzelf of anderen
Begeleiding op maat.
U staat centraal
Hoe zijn wij te bereiken?